loodgieter-waterinstallatie-waterleiding-riolering-ontstopping-ontstoppen-riool-t.buijs

Afvoer & riolering

In de meeste gevallen zal de riolering zijn taak onzichtbaar en betrouwbaar vervullen. U zou bijna vergeten dat die installatie een belangrijke rol in uw woongenot speelt. Op nagenoeg alle plaatsen waar water gebruikt wordt zal ook een afvoer naar het riool nodig zijn. Vaak is de kruipruimte onder de vloer van de begane grond de plek waar de verschillende afvoeren samenkomen in de riolering.

Afvoer

Wilt u een wastafel in de logeerkamer plaatsen of een toilet op de bovenverdieping? Of wilt u de was/droog combinatie van de badkamer verplaatsen naar een andere ruimte? Vanwege de noodzaak om de afvoer op afschot (een kleine helling) te leggen zal in veel gevallen de riolering bepalen of, en zo ja, waar installatie mogelijk is.

Ontluchting

Wanneer uw riolering niet goed is ontworpen en/of geïnstalleerd kan dit een dagelijkse ergernis worden. Stankoverlast en rioolluchtjes worden voorkomen door een juiste ontluchting op het dak.

Steekt er geen ontluchtingspijp uit uw dak? Dan kunt u problemen krijgen, zoals bubbelende afvoeren of stank in huis. Als uw riool niet verstopt is en u hoort tóch gebubbel, dan zit het probleem in de ontluchting.

Ondergronds

In de kruipruimte kunnen de beugels van de afvoer- en rioleringsbuizen losraken waardoor het water niet meer goed afloopt en er zich verstoppingen kunnen voordoen.

Ook kunnen verzakkingen door inklinking van de bodem tot ondergrondse breuken in de riolering leiden. Zulke breuken veroorzaken dan weer uitspoeling van zand naar de riolering en daarmee tot vergroting van het probleem. Het is belangrijk zulke lekkages in een vroeg stadium te herkennen en door een vakkundige reparatie te verhelpen en in de toekomst te voorkomen.

Hemelwaterafvoer

De hemelwaterafvoer bestaat uit een systeem van dakgoten en regenpijpen die de neerslag van het dak afvoeren naar een riool of opvanginstallatie.

Wanneer een hemelwaterafvoersysteem niet goed wordt aangebracht, kan dat leiden tot schade aan gebouwen. Bent U bijvoorbeeld van plan om een dakkapel of carport aan te laten leggen dan dient U in een vroeg stadium rekening te houden met de hemelwaterafvoer.

Bij bestaande woningen kan in de loop der tijd schade aan de dakgoot ontstaan door storm, takken van bomen of eenvoudig verstopping van de afvoer door bladeren.

T. Buijs verricht geen dakdekker werkzaamheden.

Hemelwater benutten

Water (- en milieu) besparing kan op vele manieren gebeuren. Vergeet niet dat u ook het hemelwater kunt gebruiken. Het is als zoet water uit de lucht komen vallen en van nature zacht en schoon. Het installeren van een regenton of regenzuil vereist wel een aanpassing van de regenpijp maar daarmee kunt u uw tuin en de planten binnen een goede dienst bewijzen. Als het reservoir vol loop het water over, meestal in het riool.

Afkoppeling

Steeds vaker kiest men voor riolering systemen waarbij hemelwater op eigen terrein wordt opgeslagen, benut of geloosd en niet meer in het riool terecht komt. Dat heet afkoppeling.

Het voordeel van de afkoppeling is dat het vuile rioolwater niet ‘verdunt’ wordt met schoon regenwater. De riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden op die manier minder belast, zeker met het toenemend aantal hoosbuien in Nederland.

Voor nieuwe woningen is afkoppeling sinds 2008 verplicht. Er zijn diverse gemeentes en regio’s die afkoppeling van hemelwater bij bestaande woningen subsidiëren.

Afkoppeling geschiedt door ‘bij de bron’ te splitsen, dat wil zeggen in de kruipruimte waar meestal het regenwater in het riool wordt geleid. Na afkoppeling kan het hemelwater bovengronds de tuin on of ondergronds worden opgevangen in infiltratiebakken.

Met T. Buijs haalt u een loodgieter in huis die de kennis en ervaring bezit om uw problemen te voorkomen of te verhelpen.

Heeft u een vraag en wilt u graag advies van een deskundige?

Krijg vrijblijvend advies

Neem contact opBekijk werkzaamheden